• Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring 

      Samdal, Oddrun; Haug, Ellen; Manger, Mari Skar; Fredbo, Rebecca; Hasnes, Åshild; Slåtten, Hilde (1-2009, Report, 2009)
      Våren 2004 fikk Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge og initiere utvikling av gode modeller som tilrettelegger ...