• Evalueringsrapport II: Fysisk aktivitet og måltider 

   Samdal, Oddrun; Haug, Ellen; Slåtten, Hilde; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Holthe, Asle; Hasnes, Åshild; Fredbo, Rebecca; Manger, Mari Skar; Hansen, Fredrik (HEMIL-rapport;2008, Research report, 2008)
  • Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring 

   Samdal, Oddrun; Haug, Ellen; Manger, Mari Skar; Fredbo, Rebecca; Hasnes, Åshild; Slåtten, Hilde (HEMIL-rapport; 1-2009, Research report, 2009)
   Våren 2004 fikk Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge og initiere utvikling av gode modeller som tilrettelegger ...