• Optisk goniometer for optimalisering av retningsbestemt solenergi 

      Frette, Kristian (Master thesis, 2017-06-13)
      Det er et økende fokus på fornybar energi og bærekraftig matproduksjon, det vil derfor være nyttig med teknologi som kan føre til økt effektivitet i produksjon av dette. Utnyttelse av solenergi er et felt som er mye brukt, ...