• En økonometrisk analyse av lønnsrigiditeter i Norge 

      Friisk, Halvor Andreas Strand (Master thesis, 2009-06-02)
      I denne oppgaven utforskes effekten av lønnsrigiditeter på fordelinger av lønnsendringer i Norge. Det er gjort mange studier av lønnsrigiditeter for et bredt utvalg av land som konkluderer med at lønnsrigiditeter utgjør ...