• Gresk innflytelse på den romerske statsutviklingen 

      Furnes, Runar (Master thesis, 2008-11-11)
      Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvilken betydning kan gresk innflytelse ha hatt for den romerske statsutviklingen fra byens opprinnelse og frem til utgangen av det fjerde århundre f.Kr.?Jeg har sett på om ...