• Barnløse menn. En empirisk analyse 

      Gaarud, Jørgen Emil (Master thesis, 2014-08-31)
      Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...