• Om nøytral skattlegging og kontantstrømskatt på havbruk 

      Gadolin, Emil Lennart Pålikoff (Master thesis, 2023-09-04)
      De siste tiårene har det vært en betydelig vekst i driftsmarginer og avkastning i oppdrettsnæringen. Flere offentlige utvalg og fagøkonomer har fremhevet grunnrenten på stedbundne ressurser, deriblant oppdrettssektorens ...