• Liv og lerret Fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav KLimt 

      Gamborg, Siri Angela (Master thesis, 2009-05-15)
      Studie av fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav Klimt. Analysen fokuserer på Klimts avbildning av kvinner og menn på forskjellig måte og ved hjelp av ulike stilistiske virkemidler. Kjønnsaspektet i studien er ...