• Er det ekte? – Objektet og røyndomen 

      Gardar, Helge (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
      Det går få dagar på eit museum utan at nokon peikar på eit utstillingsobjekt og spør: “Er den ekte?” Sjølv om spørsmålet ofte kan verke banalt, er det sjeldan enkelt å vite kva svaret skal vere. I nokre samanhengar kan ein ...