• Kunst, kjønn og makt: en representasjonsanalyse av kvinnelige statuer. 

      Garrido, Eira Vilde Martinsen (Master thesis, 2023-12-01)
      Denne masteroppgaven utforsker representasjonen av kvinnekroppen i kunsten og det gjentakende mønsteret av underrepresentasjon av kvinner i offentlig kunst. Statuer og skulpturer spiller en betydelig rolle i utforming av ...