• Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon 

   Gjefsen, Ragnhild (Master thesis, 2012-05-15)
   Denne masteroppgåva forsøker å sette det nye regiteatret i perspektiv, gjennom å sjå på utviklinga av moderne regiteater i Noreg og Tyskland. Eg vil sjå på korleis tysk tradisjon har påverka det norske regiteatret gjennom ...
  • Ei tverrfagleg tilnærming til scenespråk 

   Gjefsen, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article explores a possible methodological framework for investigating verbal theatre language. Using an interdisciplinary approach, combining theatre studies with sociolinguistics, it is possible to increase knowledge ...
  • Naturleg nok : Naturlegheit og sosial variasjon i norsk scenespråk på 1900-talet 

   Gjefsen, Ragnhild (Doctoral thesis, 2024-02-23)
   Scenespråk er lite behandla og omtala i vitskapeleg samanheng, både i norsk og internasjonal forsking. Få teatervitskaplege tekstar analyserer scenespråket i detalj. Innanfor sosiolingvistikk har det vore ei auka interesse ...