• Tilknytningsvilkåret i skatteloven § 6-1 

      Gjerstad, Helene (Master thesis, 2021-06-07)
      En analyse av innholdet i tilknytningsvilkåret og hovedformålslæren. Oppgaven drøfter tilknytningsvilkårets struktur og sammenhengen som kreves mellom kostnad og inntekt. Underproblemstillinger er i hvilke tilfeller en ...