• Innstilling om utdanning i sosial- og helsepolitikk ved Universitetet i Bergen 

   Øyen, Else; Gogstad, Anders; Grund, Jan; Grøttum, Kjell; Hatland, Aksel; Nygaard, Nils; Nilsen, Paul M. (Other, 1979-11-19)
   Etter Utvalgets mening er det et udekket behov for undervisning i sosial- og helsepolitikk på høyere nivå i Norge. Ved Universitetet i Bergen finnes et bredt faglig miljø som gjør at forholdene ligger godt til rette for å ...
  • Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 : en "infotrygd" basert studie 

   Gogstad, Anders; Moltu, E.; Mæland, John Gunnar; Tveit, Johs.; Øyen, Else (Sosialdepartementets sammendragsserie, Report, 1982)
   Prosjektet "Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 - en "Infotrygd"-basert studie" er utført ved Universitetet i Bergen og Bergen Trygdekasse under ledelse av A.Chr. Gogstad, Else Øyen og Johs. Tveit. Man har kartlagt medisinske ...