• Concealment, Credibility and the Construction of the Sexual Minority Refugee 

      Grønningsæter, Andrea Vige (Doctoral thesis, 2024-06-06)
      I denne avhandlingen kobles to av de sentrale debattene angående rett til flyktningstatus på grunnlag av seksuell orientering: spørsmålet om «hemmelighold» og spørsmålet om «troverdighet». Historisk sett har en av de største ...