• Avignon og den internasjonale gotiske stilen 

      Gramstad, Sigve (Master thesis, 2021-11-23)
      Oppgåva undersøkjer om Avignon i pavetida først på 1300-talet var ein fødestad for den internasjonale gotiske stilen. Avignon og kunsten i byen på den tida blir presentert, den same gjeld for den internasjonale stilen og ...