• Gjenforeningsmålsettingen ved omsorgsovertakelser 

      Graneggen, Maren Vorseth (Master thesis, 2021-06-07)
      Oppgaven redegjør for det EMK-rettslige gjenforeningsmålet som aktualiseres i etterkant av en omsorgsovertakelse. Et fellestrekk ved domfellelsene mot Norge i EMD på barnevernfeltet er manglende ivaretakelse av denne ...