• Urbanisering i Fjell kommune 

      Greaker, Alf Helge (Master thesis, 2016-07-01)
      Fjell kommune på vestlandet har de siste årene hatt høy befolkningsvekst over flere år. Det er noe av årsaken til at har blitt vedtatt store og omfattende urbaniseringsplaner. Fra før har Fjell mange rurale kvaliteter som ...