• Kristne grupper si oppfatning av den norske seksualundervisninga 

      Grinde, Arnborg Karin (Master thesis, 2023-09-01)
      Seksualundervisning har ikkje vore rekna som like kontroversielt i Norge som i mange andre vestlege land. Derimot har det fleire gonger vore utrykt kritikk og usemje mot den norske seksualundervisninga av kristne foreldre ...