• Rekkevidden av arbeidstakers lojalitetsplikt i oppsigelsestid. 

      Gundelach, Nichlas Ødegaard (Master thesis, 2019-12-10)
      Oppgaven gjør rede for hvor grensene går for hva en arbeidstaker kan foreta seg i oppsigelsestiden før det strider med lojalitetsplikten. Klargjøringen kan være nyttig for mange, da oppsigelsestid er vanlig og noe de aller ...