• Trygd i Norge : en kommentert litteraturoversikt 

      Gundersen, Håkon; Øyen, Else (Book, 1980)
      Trygd i Norge tar sikte på å samle de systematiske kunnskaper som i dag foreligger om det norske trygdesystemet. Det har vært nødvendig å foreta et utvalg, og hovedmålet har vært å få med den litteraturen som inneholder ...