• Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

      Høyheim, Gry (Master thesis, 2014-09-01)
      Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...