• Do non-enforceable contracts matter? Evidence from an international lab experiment 

   Cappelen, Alexander Wright; Hagen, Rune Jansen; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Peer reviewed; Journal article, 2014-03)
   Many verifiable contracts are impossible or difficult to enforce. This applies to contracts among family and friends, contracts regulating market transactions, and sovereign debt contracts. Do such non-enforceable contracts ...
  • Help not needed? Optimal host country regulation of expatriate NGO workers 

   Glazer, Amihai; Hagen, Rune Jansen; Rattsø, Jørn (Peer reviewed; Journal article, 2018-05)
   Motivated by interventions in poor countries to increase the use of local labor in foreign nongovernmental organizations (NGOs), we address the behavior of these organizations under host government regulation. We extend ...
  • Mellom politikk og statistikk: Globale fellesgoder i utviklingspolitikken 

   Hagen, Rune Jansen; Selbervik, Hilde Beate (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Bærekraftsmålene har gitt klassiske spørsmål innenfor utviklingspolitikken ny relevans: Hvem skal betale for globale fellesgoder? Kan man bruke bistand til dette formålet, eller bør den reserveres for innsats i spesifikke ...
  • Utviklingspolitikken: En revolusjon er en illusjon? 

   Hagen, Rune Jansen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Bærekraftsmålene har blåst nytt liv i debatten om hvorvidt globale fellesgoder kan og bør finansieres med bistand. I denne replikken til Nikolai Hegertuns essay En stille revolusjon av utviklingspolitikken, argumenterer ...