• Krisefotografiet i endring 

      Halse, Mariel Elise Kalstad (Master thesis, 2017-09-30)
      Denne masteroppgaven handler om hvordan de ulike teknologiske endringene de siste 60 årene har endret vår rolle som betraktere i møte med krisefotografiet og hvilke etiske utfordringer bildene bringer med seg. Med begrepet ...