• Aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule : Ein sosiokulturell intervjustudie 

   Halvorsen, Øyvind Wiik (Doctoral thesis, 2021-04-22)
   This thesis is an interview study with the aim of exploring upper secondary school teachers’ experiences with giving direction to their own practice. These experiences can be understood and explored as expressions of teacher ...
  • Extension and remodelling of teachers' perceived professional space 

   Halvorsen, Øyvind Wiik; Eide, Liv; Ulvik, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article examines the sociocultural shaping of teacher agency by focusing on how various conditions mediate teachers’ perceived professional space. Agency is understood from a sociocultural perspective as the mediated ...
  • Faglege identitetsforhandlingar i ein fleirstemmig norsklærarrøyndom 

   Halvorsen, Øyvind Wiik (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Denne artikkelen legg eit dialogisk og sosiokulturelt perspektiv til grunn for å undersøkje tilhøvet mellom fagleg identitet og læraraktørskap (teacher agency). Eitt intervju med ein norsklærarar i vidaregåande skule vert ...
  • Faglege visjonar og læraraktørskap 

   Halvorsen, Øyvind Wiik (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen undersøkjer eg korleis faglege visjonar, tydande førestillingar og bilete av ideelle praksisar gir lærarar retning for eiga pedagogisk verksemd. Basert på fortolkande analyser av intervju med eit utval ...
  • "Mon et Societet derved ikke u-roeliges?" - idear om toleranse og samvitsfridom i Ludvig Holberg sin essayistikk 

   Halvorsen, Øyvind Wiik (Master thesis, 2012-11-20)
   This thesis examines ideas concerning toleration and freedom of conscience in a selection of essays by Ludvig Holberg. The selection is comprised of essays from the collections Moralske Tanker (1744) and Epistler (1748-1754). ...