• Kompromisset om barnemat - Mellom helse, handel, rett og politikk 

      Halvorsen, Grethe (Doctoral thesis, 2008-05-16)
      Avhandlingen er en analyse av den norske debatten som pågikk fra 1995 til 2002 om hvorvidt Norge skulle implementere EUs barnematdirektiv i EØS-avtalen og med det i den norske lovgivningen. Analysen viser hensyn, ideal og ...