• Velferdstjenester på markedet 

      Halvorsen, Tiril Rustand (Master thesis, 2016-06-15)
      Konkurranseutsetting av velferdstjenester er foreløpig lite brukt i Norge, men debatten går friskt. Det er derfor viktig å se på hvordan konkurranse fungerer i ulike markeder. Denne oppgaven vil se på hvordan sykehjem ...