• Elevers holdninger til matematikk i arbeid med modellering 

      Hamarsland, Linn (Master thesis, 2023-06-01)
      Formålet med denne studien er å gi en dypere forståelse av elevenes affektive respons og oppfatninger av modelleringsaktiviteter. Oppgaven tar utgangspunkt i å utforske elevenes egne holdninger til begrepet gjennom den ...