• Foretaksstraff i konsernforhold 

      Hambro, Sara Angell (Master thesis, 2015-06-01)
      Masteroppgave. Oppgaven tar for seg hvordan straffansvar skal plasseres i aksjeselskapsrettslige konsernforhold