• Et feminisert norskfag? 

      Hammerseth, Jan Arve Kittang (Master thesis, 2009-05-15)
      Emne og problemstilling I masteroppgaven "Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn" ser jeg nærmere på kjønnsforskjeller i skolen, der fokus ligger på å belyse hvordan og hvorfor gutter skårer dårligere enn ...