• Korleis innramma FrP og SV temaet innvandring? 

      Handeland, Hanna Langlo (Master thesis, 2020-06-19)
      Denne oppgåva tek sikte på å kasta lys over korleis FrP og SV innramma temaet innvandring. Problemstillinga for oppgåva er: Korleis innramma FrP og SV temaet innvandring? I tillegg til den overordna problemstillinga, skal ...