• Kvinners liv og hverdag i Damaskus 

      Hansen-Krone, Ragna (Master thesis, 2009)
      Denne avhandlingen utforsker hvordan syriske kvinners livssituasjon og hverdag fortoner seg. Under et 6 måneders langt feltarbeid i Damaskus undersøkte jeg informantenes hverdag ved å benytte meg av en kombinasjon av ...