• Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine 

      Wyller, Torgeir Bruun; Kittang, Bård Reiakvam; Ranhoff, Anette Hylen; Harg, Pernille; Myrstad, Marius (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Bakgrunn: I perioden 27.12.2020–15.2.2021 ble om lag 29 400 av Norges ca. 35 000 sykehjemspasienter vaksinert med mRNA-vaksinen BNT162b2. I samme tidsrom mottok Statens legemiddelverk 100 meldinger om mistenkte fatale ...