• Bak statsmannens maske. En studie i Falsens Norgeshistorie 

   Hatlebakk, Peter Sebastian (Master thesis, 2015-02-02)
   In this study, I analyze the main historical work of the «Father of the Norwegian Constitution», Christian Magnus Falsen's (1782-1830) Norgeshistorie. The Norgeshistorie, published in 1823-4, is Falsen's main historical ...
  • Jacob Neumanns metoder 

   Hatlebakk, Peter Sebastian (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Jacob Neumanns metoder gir innblikk i en brytningstid – da den moderne kulturhistorieforskningen holdt på å vokse frem fra antikvarenes metoder.