• Russisk rett 

      Hauge, Torbjørn (Master thesis, 2007-12-15)
      Beskrivelse av russisk rett med hovedvekt på stat og sivilrett.