• Entreprenørskap og regional utvikling i Nordhordland 

      Haugen, Sondre Sognnes (Master thesis, 2014-11-16)
      Oppgåva handlar om entreprenørskap i Nordhordland. Den tek føre seg entreprenørskapets betyding for sysselsetjingsutvikling i regionen, samt kva næringar entreprenørskapet skapar nye arbeidsplassar innanfor. Oppgåva omfattar ...