• Hvordan skal norske syriafarere ivaretas av samfunnet ved hjemkomst? 

      Haugstulen, Katrine Angell (Master thesis, 2020-06-27)
      Verden har de siste årene sett en økende trussel fra ekstreme islamistiske organisasjoner, og Den Islamske Staten har fått mye medieoppmerksomhet siden dens opprettelse i 2013. Med organisasjonens voldsomme og raske fremgang ...