• Utvikling og testing av skala på etisk ledelse 

      Skjærseth, Åshild Tandberg; Heggen, Maria Kivijärvi (Master thesis, 2010-05-14)
      I denne masteroppgaven vil utvikling og testing av en ny etisk ledelsesskala (EL) samt rasjonale for dette presenteres. Den empiriske forskning på etisk ledelse er mangelfull. Dette kan skyldes et vitenskapelig ideal om ...