• Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess 

   Heian, Mari Torvik; Hjellebrekke, Johs. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   I denne artikkelen utforsker vi om det er systematiske mønstre i norske kunstneres hold- ninger til egen kunstnerisk virksomhet, økonomi og deres syn på entreprenørskap og kommersielle målsettinger. Videre utforsker vi hva ...
  • Kunstnere i Norge: Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger 

   Heian, Mari Torvik (Doctoral thesis, 2018-06-06)
   The English title of this thesis is “Artists in Norway. Inequality in income, work and attitudes.” The study is based on data collected from two nationwide surveys of artists’ work and income conditions conducted in 2006–2007 ...
  • Norske kunstnere og det doble likestillingsparadokset 

   Heian, Mari Torvik (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norske mannlige kunstnere har jevnt over høyere inntekter enn kvinnelige kunstnere, men hva denne inntektsulikheten kan skyldes er lite dokumentert. I denne artikkelen gjøres en analyse av data fra en spørreundersøkelse ...