• Jakta på den norske filmkomedien 

      Hekkelstrand, Hanna Kvalheim (Master thesis, 2014-12-01)
      Kva kjenneteiknar den norske komedien, og korleis hev sjangeren utvikla seg gjennom historia? Oppgåva undersøkjer kva undersjangrar som hev vore sentrale innan den norske komedien, og korleis desse hev endra seg meg tida. ...