• Kritikertoppen - En kvantitativ studie 

      Helgheim, Matias (Master thesis, 2011-05-31)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i Kritikertoppen-listene for å studere norske musikkanmelderes smak og preferanser. Gjennom statistiske undersøkelser av listene i et tiår presenteres fordelingen av utgivelser i kategorier ...