• Nordmenn i Seattle i 1930 

      Helland, Andreas (Master thesis, 2013-11-20)
      I denne oppgaven undersøkes den norske befolkningsgruppen i Seattle i 1930. Året1930 markerer slutten på den enorme utvandringen fra Norge der over 850 000 nordmenn emigrerte til USA i løpet av drøye 100 år. Mye er skrevet ...