• Om humanitær intervensjon etter mandat fra FNs Sikkerhetsråd 

      Helle, Felix Olivier (Master thesis, 2015-06-01)
      Denne avhandlingen omhandler humanitær intervensjon etter mandat fra FNs Sikkerhetsråd i situasjoner som i det vesentlige må betraktes som interne, med fokus på utviklingen av Sikkerhetsrådets praksis. Analysen har som ...