• Nansens og Armauer Hansens mikroskoper 

      Bock, Ortwin; Helle, Karen (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
      To av de mest betydningsfulle bidragene i histologiens historie kom fra Bergen i siste halvdel av det nittende århundre. Etter tre år som assistentlege ved Lungegaardens sykehus oppdaget nemlig Gerhard Henrik Armauer Hansen ...