• Målt og Modellert Globalstråling ved Ekofisk og i Nordområdene 

      Henden, Amelie (Master thesis, 2011-06-01)
      I dette arbeidet er globalstrålingsdata fra Ekofisk, Arktis og fastlandsstasjoner i Norge og Sverige studert. Stasjonene ligger mellom 56°N og 75°N, og all data er hentet fra perioden 2005 til og med 2010. Målinger i Arktis ...