• Psychic Renewal: Group 66 and the Politics of Participation 

      Henriksen, Frida Wold (Master thesis, 2021-11-23)
      Denne oppgaven tar for seg aspekter ved 1966 utstillingen, Gruppe 66, av den Bergenske kunstnergruppen Gruppe 66. Denne oppgaven ser på to av gruppens kunstverk, Happening og Co-ritus. Jeg argumenterer for at begge verkene ...