• Daily transformational leadership and employee job crafting: The role of promotion focus 

   Hetland, Jørn; Hetland, Hilde; Bakker, Arnold B.; Demerouti, Evangelia (Peer reviewed; Journal article, 2018-03-08)
   Transformational leaders are expected to challenge their followers to take greater ownership of their work, allowing the leader to align followers with tasks that enhance their performance. In the present study, we hypothesize ...
  • Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? 

   Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Wiium, Nora (Peer reviewed; Journal article, 2007)
   Med innføring av Kvalitetsreformen fra 2003 har det blitt sterkere fokus på gjennomføring av høyere grad. I denne artikkelen undersøker vi betydning av personlig motivasjon, strukturelle forhold og veileders engasjement ...
  • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge Røssing; Hetland, Hilde (Research report, 2006)
   Denne rapporten byggjer på ei undersøking blant alle innsette over 18 år i norske fengsel. To tusen to hundre og femti innsette svarde på eit spørjeskjema. Dette gjev ein svarprosent på 71,1 av dei som fekk skjemaet i ...
  • Lean on me: A scoping review of the essence of workplace support among child welfare workers 

   Olaniyan, Oyeniyi Samuel; Hetland, Hilde; Hystad, Sigurd William; Iversen, Anette Christine; Ortiz-Barreda, Gaby M. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Child welfare workers (CWWs) often work under conditions similar in nature to workers within safety critical organizations (SCOs). This is because most of their work surrounds child neglect, securing homes for foster ...