• Effekten av klimaendringer på matsikkerhet i Afrika 

      Hillesund, Ruth Sofie (Master thesis, 2023-06-09)
      Verdens matproduksjon øker og fattigdom går ned, samtidig som matsikkerhet forverres. Klimaendringer er en økende trussel for jordbruket, som kan gi større usikkerheter rundt matproduksjon og inntekt fra jordbruket. Formålet ...