• Variasjoner i bruk av psykofarmaka ved sykehjem i Trondheim kommune 

      Hjortland, Anja (Master thesis, 2019-06-22)
      Sykehjemspasientene er blant den skjøreste pasientpopulasjonen, mer enn 80% av sykehjemspasienter har demens, og flere av disse bruker en eller flere psykotrope legemidler daglig. Når kroppen blir eldre er det mye som ...