• Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

      Holgersen, Lars Petter (Master thesis, 2000)
      Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...