• Norway: Legal Response to Covid-19 

   Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Eriksen, Christoffer Conrad (Chapter, 2021)
  • Reform av grunnlovprosedyren 

   Holmøyvik, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-02)
   Tema for artikkelen er prosedyren for grunnlovendring. Dei mange grunnlovendringane dei siste åra har synleggjort veikskapar i grunnlovprosedyren. Problemet er at Stortinget ikkje behandlar grunnlovframlegg i same valperiode ...