• Ikke bare maten - veganisme som idefellesskap og hverdagspraksis 

      Holm, Ingrid-Marie Angvik (Master thesis, 2023-06-23)
      Veganisme er en voksende sosial bevegelse, kjennetegnet av at veganere avstår fra å utnytte dyr som mat og råvare. Veganere spiser ikke animalsk mat, og unngår i stor grad å bruke dyreprodukter som ull og skinn, samt sminke ...